Ouderraad (OR)
 

Ouders
School en ouders zijn bezig met hun eigen deel van de opvoeding, om zo een bijdrage te leveren aan de optimale ontwikkeling van het kind. Dit proces verloopt beter, als ze met elkaar samenwerken, als er sprake is van een open houding  t.o.v. elkaar. We nemen ouders dan ook serieus, ze zijn welkom op school, we staan open voor kritiek (op de juiste plek en tijd), ideeën en meningen.
We zien de ouders als "ervaringsdeskundigen". We proberen te anticiperen op de gezinssituaties. Communicatie met ouders willen we dan ook tweezijdig laten verlopen. We willen weten hoe ouders aankijken tegen de school en tegen de waarden zoals we die op onze school voorstaan.

De ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep ouders. Iedere ouder is welkom en dus iedere ouder kan zich kandidaat stellen. De ouderraad denkt mee over de ontwikkeling van de school en ondersteunt het team bij het organiseren en begeleiden van speciale activiteiten, festiviteiten en vieringen. Een en ander gebeurt altijd na overleg met en onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten.
Om deze en andere activiteiten (een kerstviering, een carnavalsavond, de lentemarkt die elke twee jaar plaats vindt, enzovoort) te kunnen organiseren vraagt de ouderraad aan de ouders van elk kind een vrijwillige bijdrage. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor deelname aan het schoolreisje of de schoolverlatersdag. Het bankrekeningnummer van de OR is NL44 INGB 00055 97 098.
Voor informatie kunt u terecht bij  één van de leden (zie onderstaand lijstje).
Of u stuurt een mailtje naar info@lijn83po.nl  

Contactpersonen Ouderraad:
Priscilla Arts Vermeer (voorzitter)
Sanneke Otten
Hanneke Cillissen-Grens
Anita Spiering